REGULAMIN I OPIS DZIAŁALNOŚCI SERWISU BIURA MAKLERSKIEGO GIEŁDY ZBOŻOWEJ

1. Dane osobowe użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych na stronie zboze.agro.pl użytkownik powinien zarejestrować się w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi:

Płatny podgląd do ofert z aktualnymi cenami zbóż.
Bezpłatna funkcja tworzenia własnych ofert kupna-sprzedaży zbóż, gdzie każdy może dodawać swoje oferty, usuwać je, dokonywać w nich zmian, lub chwilowo wycofać.
Podgląd rozliczenia między naszymi firmami, oraz podgląd zestawienia zawartych między nami transakcjami.
Innych usługach świadczonych elektronicznie na stronach serwisu

Formularz zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe).

W celu świadczenia na rzecz użytkowników serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej mogą być zbierane i przetwarzane dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

2. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdy użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

3. Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Właściciel serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Właściciel serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej ma prawo ujawniać innym osobom wyłącznie ogólne zestawienia statystyczne, dotyczące w szczególności oglądalności serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej.

4. Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej istnieje możliwość używania tzw. Cookies, na następujących zasadach:

• Informacje zapisywane przez serwer Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.
• Dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej
• Umieszczone są w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem Biuro Maklerskie Giełdy Zbożowej a współpracującymi z nami serwisami internetowymi.
• Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies.
• Wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej

5. Informacje zawarte w logach dostępowych

Właściciel serwisu Biura Maklerskiego Giełdy Zbożowej  zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.